OBOR MEZIGENERAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Přednášky se konají vždy jednou za měsíc v SOBOTU od 10 do 12 hodin v sále UNITARIA, Anenská 5, Praha 1, dle uvedeného rozvrhu. Mezigenerační vzdělávání je volným pokračováním Experimentální university pro prarodiče a vnoučata. Tohoto vzdělávacího projektu se mohou zúčastnit všechny generace – děti od šesti let, rodiče, prarodiče i jednotlivci.

PROGRAM ZIMNÍ A LETNÍ SEMESTR 2023/24 MGV

21. EGYPTOLOGIE (LS), Lektorský tým Českého egyptologické ústavu